Tradutturi Sicilianu

Stu tradutturi è megghiu dû primu, ma amâ mettiri nzemmula chiù testi paralleli pi criari un bon tradutturi. Si prega di leggiri la spiegazioni.

This translator is better than the first, but we have to assemble more parallel text to create a good translator. Please read the explanation.