Tradutturi Sicilianu

Unni è a mè amichedda di pizza stamatina? Unni è la mè amichedda di pizza stamatina?

urtimu agg.: 2021.06.05

Si preja di leggiri la documentazioni, taliari lu videu o veniri Darreri lu Sipariu.

Please read the documentation, watch the video or come Behind the Curtain.